Senát 2021


Slavnostního předání se bohužel nemohl zúčastnit MUDr. Imrich Kiss z Gynekologické kliniky 3.LF UK a ÚVN. Své ocenění si převezme na slavnostním předání v roce 2022.

Videozáznam ze slavnostního předání ocenění naleznete zde, kamera a střih záznamu: Michal Stavinoha.