O nás


Purkyňův nadační fond byl založen Českou lékařskou společností Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP) v roce 2003 jako samostatná právnická osoba s cílem podpořit rozvoj a rozšiřování poznatků lékařských věd, využívání nových poznatků ve zdravotní péči, šířit zdravotnickou osvětu a podporu odborných i kulturních akcí v duchu odkazu J. E. Purkyně.

Se zvolením nové správní rady v roce 2015 došlo ke specifikaci poslání nadačního fondu a v současnosti usilujeme o vytvoření důvěryhodné a prospěšné společnosti, která bude svoje poslání dlouhodobě naplňovat a přinášet tak užitek českým lékařům i široké veřejnosti.

Purkyňův nadační fond svoji podporu zaměřuje na členy a členky ČLS JEP do 35 let.

Jedním z cílů je ocenit mladé autory za jejich publikační činnost. V roce 2016 Purkyňův nadační fond vyhlásil první ročník soutěže Ocenění publikace v časopise s nejvyšším impakt faktorem za předchozí rok. Tato cena si klade za cíl oslovit mladé odborníky, ocenit jejich aktivity, rozšiřovat obecné povědomí o nich a zároveň i poskytnout nadační příspěvek, který může být použit na další vědecko-výzkumné projekty. Chtěli bychom vybudovat cenu, která se stane místem, kde budou mít mladí lékaři možnost srovnání svých úspěchů bez ohledu na jejich odbornost.

Dále realizujeme vzdělávací semináře pro mladé členy ČLS JEP na průřezová témata a chceme tím, mimo jiné, podpořit setkávání začínajících lékařů se zkušenými kolegy z řad ČLS JEP.

Věříme, že se nám podaří naši činnost dále rozšiřovat a budeme vás moci o nových projektech na stránkách fondu a prostřednictvím předsednictev OS ČLS JEP informovat.