Správní rada


Prof Cvachovec

Prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA

Předseda Správní rady

 • Předseda výboru České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzívní medicíny
 • Člen předsednictva České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzívní medicíny
 • Emeritní přednosta Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzívní medicíny 2. LF UK ve FN Motol
 • Vedoucí Katedry anesteziologie a intenzívní medicíny IPVZ Praha
 • Čestný člen odborných společností na Slovensku, v Německu, Rakousku, na Maltě a na Kubě
 • Přednáší na 2. lékařské fakultě UK v Praze, v IPVZ Praha a na Technické univerzitě v Liberci

Prof Blahos

Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA

 • Přednosta Dermatovenerologické kliniky 3. LF UK a FNKV, Šrobárova 50, Praha 10
 • Předseda výboru České dermatovenerologické společnosti ČLS JEP, z.s.
 • Místopředseda České lékařské společnosti JEP, z.s.
 • Prezident UEMS Section Dermatology & Venereology
 • Člen výkonného výboru European Academy of Dermatology and Venereology
 • Člen výboru European Dermatology Forum
 • Člen vědecké rady České lékařské komory
 • Čestný člen České dermatovenerologické společnosti ČLS JEP, z.s., Deutsche Dermatologische Gesellschaft, Oesterreichische Gesellschaft fuer Dermatologie und Venerologie a North American Clinical Dermatology Society.
 • Působí v redakčních radách odborných časopisů v ČR i zahraničí

Prof Blahos

MUDr. Markéta Pfeiferová

 • Je absolventkou 1. lékařské fakulty UK v roce 2014
 • Absolvovala rezidenční program v oboru všeobecné praktické lékařství a v roce 2017 v
  oboru atestovala
 • Je předsedkyní Mladých praktiků ČR
 • Zároveň je postgraduální studentkou 1. LF UK v oboru Preventivní medicína
 • Od roku 2015 byla národní koordinátorkou významné evropské studie ALICe zabývající se chřipkovými onemocněními
 • Věnuje se oblasti zdravotní gramotnosti
 • Na Ústavu všeobecného lékařství působí jako odborná asistentka od roku 2017
 • V roce 2018 ji časopis Forbes zařadil mezi 30 talentovaných Čechů pod 30 let