Účel nadačního fondu


podpora rozvoje a rozšiřování poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, podpora mezioborové spolupráce a využívání nových poznatků ve zdravotnictví


podpora zdravotnické osvěty, především se zaměřením na předcházení nemocem, na rozvíjení zdravého životního stylu a udržování zdravého životního prostředí


podpora zdravotnické osvěty se zaměřením na postupy „medicíny založené na důkazech“ (EBM)


podpora publikační činnosti a účasti na vzdělávacích akcích lékařů mladších 35 let


průběžné zajišťování finančních prostředků pro podporu záměru, vytvoření projektové dokumentace a uskutečnění rekonstrukce Lékařského domu