Podmínky užití a zásady ochrany osobních údajů


Tyto zásady ochrany osobních údajů stanoví, jakým způsobem používáme a chráníme Vaše osobní údaje, které jsou nám předávány v souvislosti s používáním webových stránek www.purkynuvfond.cz (dále jen „webové stránky”).

Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

Purkyňův nadační fond, (dále jen „PNF“) se sídlem Sokolská 490/31, Nové Město, 120 00 Praha 2, Česká republika, IČ: 26780011, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. N 484.

PNF se zavazuje zajistit bezpečí Vašich osobních údajů. Veškeré Vaše osobní údaje mohou být použity pouze v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Při zpracování osobních údajů proto postupujeme tak, abychom:

  • zpracovávali aktuální a přesné údaje, a to pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu zpracování;
  • zpracovávali osobní údaje pouze po nezbytně dlouhou dobu pro naplnění účelu zpracování;

Co shromažďujeme?

Všeobecně není použití našich webových stránek podmíněno poskytnutím žádných osobních dat. PNF shromažďuje a zpracovává tyto osobní údaje návštěvníků webové stránky:

technická data: automaticky sbírané informace prostřednictvím souborů cookies – podrobnosti můžete zjistit ZDE

Jak Vaše osobní údaje získáváme?

Obecně platí, že shromažďujeme a získáváme osobní údaje přímo od subjektů údajů, a to prostřednictvím webové stránky a komunikace s Vámi.

Naše zásady ochrany osobních údajů jsou následující:

1. Shromažďujeme pouze osobní údaje, které jsou nám poskytnuty dobrovolně.

2. Vaše osobní údaje používáme pouze pro účely, pro které byly shromážděny.

3. Vaše osobní údaje nebudou sdíleny s třetími stranami bez vašeho výslovného souhlasu.

4. Udržujeme vaše osobní údaje v bezpečí a chráníme je před ztrátou, zneužitím a neoprávněným přístupem.

Používání Google Analytics

Naše webové stránky používají Google Analytics, což je služba poskytovaná společností Google, Inc. („Google“). Google Analytics používá cookies k analýze, jak uživatelé používají stránky. Informace generované cookie o vašem použití webových stránek (včetně vaší IP adresy) budou předány a uloženy společností Google na serverech ve Spojených státech.

Pokud máte jakékoliv otázky nebo obavy ohledně našich Podmínek užití a zásad ochrany osobních údajů, neváhejte nás kontaktovat na info@purkynuvfond.cz nebo na adrese Sokolská 490/31, Nové Město, 120 00 Praha 2, Česká republika.