Publikační cena Purkyňova nadačního fondu

publikováno 11.2.2020

Purkyňův nadační fond vyhlašuje 5. ročník publikační soutěže o nejlepší práce publikované v impaktovaných časopisech v roce 2019.  Termín pro přihlášení prací do soutěže je 31. května 2020. Přesná pravidla a online přihláška jsou na našich stránkách zde.