Publikační soutěž Purkyňova nadačního fondu – Připomínka termínu přihlášení prací do 31.května 2021

publikováno 14.5.2021

Až do 31. května 2021 mohou členové ČLS JEP do 35 let přihlašovat svoje práce v rámci 6. ročníku publikační soutěže Purkyňova nadačního fondu o nejlepší práce publikované v impaktovaných časopisech v roce 2020. Přesná pravidla a online přihláška jsou na našich stránkách zde.