Publikační soutěž Purkyňova nadačního fondu

publikováno 22.12.2020

Purkyňův nadační fond vyhlašuje 6. ročník publikační soutěže o nejlepší práce publikované v impaktovaných časopisech v roce 2020.  Termín pro přihlášení prací do soutěže je 31. května 2021. Přesná pravidla a online přihláška jsou na našich stránkách zde.