Ocenění nejlepších prací publikovaných v impaktovaných časopisech v roce 2020


Ocenění nejlepších prací publikovaných v impaktovaných časopisech v roce 2020.

Proběhl 6. ročník publikační soutěže o nejlepší práce publikované v impaktovaných časopisech za rok 2020, které byly vyhlášeny Purkyňovým nadačním fondem. Hodnotící komise vybrala nejlepší práce v každé kategorii (teoretické, interní a chirurgické obory) s přihlédnutím nejen k výši impakt faktoru (IF), ale i celkové kvalitě přihlášených prací. Počet přihlášených prací v jednotlivých kategoriích byl následující: 15 prací v teoretických oborech, 14 prací v interních oborech a 14 prací v chirurgických oborech.

Hodnotící komise ve složení:

prof. MUDr. Petr Broulík, DrSc., člen předsednictva ČLS JEP
prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA, předseda Správní rady PNF
prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., 1. místopředseda předsednictva ČLS JEP
prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., vědecký sekretář předsednictva ČLS JEP a rektor UK

vybrala následující vítězné práce:

Teoretické obory

MUDr. Mgr. Vít Hubka, PhD.
Mikrobiologický ústav, Akademie věd ČR; katedra botaniky, Přírodovědecká Fakulta, Univerzita Karlova
Čmoková A, Kolařík M, Dobiáš R, Hoyer LL, Janouškovcová H, Kano R, Kuklová I, Lysková P, Machová L, Maier T, Mallátová N, Man M, Mencl K, Nenoff P, Peano A, Prausová H, Stubbe D, Uhrlaβ S, Větrovský T, Wiegand C, Hubka V (2020)
Resolving the taxonomy of emerging zoonotic pathogens in the Trichophyton benhamiae complex
Impact factor: 15,386

Interní obory

Mgr. Aneta Hásková
3. interní klinika 1. LF UK a VFN
Hásková, A., Radovnická, L., Petruželková, L., Parkin, C. G., Grunberger, G., Horová, E., Navrátilová, V., Kádě, O., Matoulek, M., Prázný, M., & Šoupal, J. (2020).
Real-time CGM Is Superior to Flash Glucose Monitoring for Glucose Control in Type 1 Diabetes: The CORRIDA Randomized Controlled Trial
Impact factor: 16,019

Chirurgické obory

MUDr. Imrich Kiss
Gynekologická klinika 3.LF UK a ÚVN
Kiss I, Pospisilova E, Kolostova K, Maly V, Stanek I, Lischke R, Schutzner J, Pawlak I, Bobek V.
Circulating Endometrial Cells in Women With Spontaneous Pneumothorax
Impact factor: 9.657 (2018), 8.308 (2019)

Všem autorům děkujeme za jejich účast a vítězům gratulujeme.

Slavnostní předání ocenění se uskuteční 7. 9. 2021 od 15 hod. v Senátu u příležitosti tradičního předávání cen předsednictva ČLS JEP za vědecké práce za rok 2020.