Ocenění nejlepších prací publikovaných v impaktovaných časopisech v roce 2021


Ocenění nejlepších prací publikovaných v impaktovaných časopisech v roce 2021.

Proběhl 7. ročník publikační soutěže o nejlepší práce publikované v impaktovaných časopisech za rok 2021, které byly vyhlášeny Purkyňovým nadačním fondem. Hodnotící komise vybrala nejlepší práce v každé kategorii (teoretické, interní a chirurgické obory) s přihlédnutím nejen k výši impakt faktoru (IF), ale i celkové kvalitě přihlášených prací. Počet přihlášených prací v jednotlivých kategoriích byl následující: 11 prací v teoretických oborech, 15 prací v interních oborech a 13 prací v chirurgických oborech.

Hodnotící komise ve složení:

prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., 1. místopředseda předsednictva ČLS JEP
prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., vědecký sekretář předsednictva ČLS JEP
prof. Zdeněk Krška, DrSc., přednosta 1. chirurgické kliniky VFN
prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA, předseda Správní rady PNF

vybrala následující vítězné práce:

Teoretické obory

Mgr. František Sklenář
Mikrobiologický ústav, Akademie věd ČR
Sklenář, F., Jurjević, Ž., Houbraken, J., Kolařík, M., Arendrup, M.C., Jørgensen, K.M., Siqueira, J.P.Z., Gené, J., Yaguchi, T., Ezekiel, C.N., Silva Pereira, C., Hubka V. (2021).
Re-examination of species limits in Aspergillus section Flavipedes using advanced species delimitation methods and description of four new species
Impact factor: 16,097

Interní obory

Mgr. Václav Šeda
Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno a LF MU a Středoevropský technologický institut (CEITEC) MU
Seda, V., E. Vojackova, L. Ondrisova, L. Kostalova, S. Sharma, T. Loja, G. Mladonicka Pavlasova, D. Zicha, M. Kudlickova Peskova, J. Krivanek, K. Liskova, L. Kren, V. Benes, K. Musilova Litzmanova, M. Borsky, J. Oppelt, J. Verner, S. Pospisilova, Y. Brychtova, A. Panovska, Z. Tan, S. Zhang, M. Doubek, K. Amruz Cerna, J. Mayer and M. Mraz (2021).
FoxO1-GAB1 axis regulates homing capacity and tonic AKT activity in chronic lymphocytic leukemia
Impact factor: 23,629

Chirurgické obory

MUDr. Vladimír Koucký
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1.LF UK a FN Motol
Koucký V, Hladíková K, Táborská E, Bouček J, Grega M, Špíšek R, Fialová A.
The cytokine milieu compromises functional capacity of tumor-infiltrating plasmacytoid dendritic cells in HPV-negative but not in HPV-positive HNSCC
Impact factor: 6,968

Všem autorům děkujeme za jejich účast a vítězům gratulujeme.

Slavnostní předání ocenění se uskutečnilo 20. září 2021 ve Vlasteneckém sále v Karolinu u příležitosti tradičního předávání cen předsednictva ČLS JEP za vědecké práce za rok 2021.