Ocenění nejlepších prací publikovaných v impaktovaných časopisech v roce 2023


Proběhl 9. ročník publikační soutěže o nejlepší práce publikované v impaktovaných časopisech v roce 2023, který byl vyhlášen Purkyňovým nadačním fondem. Hodnotící komise vybrala nejlepší práce v každé kategorii (teoretické, interní a chirurgické obory) s přihlédnutím nejen k výši impakt faktoru (IF), ale i celkové kvalitě přihlášených prací. Počet přihlášených prací v jednotlivých kategoriích byl následující: 10 prací v teoretických oborech, 17 prací v interních oborech a 7 prací v chirurgických oborech.

Hodnotící komise ve složení:

prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., 1. místopředseda předsednictva ČLS JEP
prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., vědecký sekretář předsednictva ČLS JEP
prof. Zdeněk Krška, DrSc., přednosta 1. chirurgické kliniky VFN
prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA, předseda Správní rady PNF

vybrala následující vítězné práce.

Teoretické obory:

Mgr. Aneta Prokopcová
Revmatologický ústav, Praha
Pekáčová A, Baloun J, Švec X, Šenolt L.(2023)
Non-coding RNAs in diseases with a focus on osteoarthritis
Impakt faktor (IF): 9,349

Interní obory:

MUDr. Jana Jarošová
Klinika hepatogastroenterologie, IKEM, Praha
Jarosova J, Zarivnijova L, Cibulkova I, Mares J, Macinga P, Hujova A, Falt P, Urban O, Hajer J, Spicak J, Hucl T. (2023)
Endoluminal radiofrequency ablation in patients with malignant biliary obstruction: a randomised trial
Impakt faktor (IF): 24,500

Chirurgické obory:

MUDr. Petr Vaněk, Ph.D., FEBGH
Lékařská fakulta UP, Gastroenterologická klinika, Olomouc
Vanek P, Falt P, Vitek P, et al.(2023)
EUS-guided transluminal drainage using lumen-apposing metal stents with or without coaxial plastic stents for treatment of walled-off necrotizing pancreatitis: a prospective bicentric randomized controlled trial
Impakt faktor (IF): 7,700 (2022)

Všem autorům děkujeme za jejich účast a vítězům gratulujeme.

Slavnostní předání ocenění se uskuteční 17. září 2024 od 14:00 hod. v Senátu u příležitosti tradičního předávání cen předsednictva ČLS JEP za vědecké práce za rok 2023.