Ocenění nejlepších prací publikovaných v impaktovaných časopisech v roce 2019


Ocenění nejlepších prací publikovaných v impaktovaných časopisech v roce 2019.

Proběhl 5. ročník publikační soutěže o nejlepší práce publikované v impaktovaných časopisech za rok 2019, které byly vyhlášeny Purkyňovým nadačním fondem.
Hodnotící komise vybrala nejlepší práce v každé kategorii (teoretické, interní a chirurgické obory) s přihlédnutím nejen k výši impact factoru (IF), ale i celkové kvalitě přihlášených prací.

Hodnotící komise ve složení:
prof. MUDr. Petr Broulík, DrSc., člen předsednictva ČLS JEP
prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA, předseda Správní rady PNF
prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., 1. místopředseda předsednictva ČLS JEP
prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., vědecký sekretář předsednictva ČLS JEP a rektor UK

vybrala následující vítězné práce:

Teoretické obory

Mgr. Lenka Kašíková
Sotio a.s., Praha a 2. LF UK

Kasikova L., Hensler M., Truxova I., Skapa P., Laco J., Belicova L., Praznovec I., Vosahlikova S., Halaska M. J., Brtnicky T., Rob L., 2019.
Calreticulin exposure correlates with robust adaptive antitumor immunity and favorable prognosis in ovarian carcinoma patients. Journal for immunotherapy of cancer, 7(1), pp. 1-12.
Impact factor: 8,728

Interní obory

MUDr. Václav Koucký
Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol

Koucký V., Uhlík J., Hoňková L., Koucký M., Doušová T., Pohunek P.
Ventilation Inhomogeneity and Bronchial Basement Membrane Changes in Chronic Neutrophilic Airway Inflammation. Chest. 2020 Apr; 157(4):779-789. doi: 10.1016/j.chest.2019.10.023. Epub 2019 Nov 9.
Impact factor: 9,657

Chirurgické obory

MUDr. Karolina Poredská
Interní gastroenterologická klinika, FN Brno

Poredska K., Kunovsky L., Marek F., et al.
The Influence of Microscopic Inflammation at Resection Margins on Early Postoperative Endoscopic Recurrence After Ileocaecal Resection for Crohn’s Disease. J Crohns and Colitis 2020; 14: 361-368.
Impact factor: 7,800

Všem autorům děkujeme za jejich účast a vítězům gratulujeme.

Slavnostní předání ocenění se uskutečnilo 13. 10. 2020 ve Vlasteneckém sále Karolina u příležitosti tradičního předávání cen předsednictva ČLS JEP za věděcké práce za rok 2019.