Ocenění publikace v časopise s nejvyšším impakt faktorem za rok 2017


Dovolujeme si Vás informovat o výsledcích 3. ročníku soutěže o Ocenění publikace v časopise s nejvyšším IF za rok 2017 vyhlášené Purkyňovým nadačním fondem.
Hodnotící komise vybírala tři nejlepší práce v každé kategorii (chirurgické, teoretické a interní obory) s přihlédnutím nejen k výši impact factoru, ale i celkové kvalitě přihlášených prací. Nadační příspěvek získává vždy nejlepší práce v dané kategorii.

Hodnotící komise ve složení

prof. MUDr. Petr Broulík, DrSc., člen předsednictva ČLS JEP
prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA, předseda Správní rady PNF
prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., 1. místopředseda předsednictva ČLS JEP
prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., vědecký sekretář předsednictva ČLS JEP a rektor UK

rozhodla o následujícím pořadí

Interní obory

První místo
Doc. MUDr. Petr Szturz, Ph.D.
Interní hematologická a onkologická klinika, Fakultní nemocnice Brno
Szturz P, Seiwert TY, Vermorken JB. How Standard Is Second-Line Cetuximab in Recurrent or Metastatic Head and Neck Cancer in 2017? J Clin Oncol. 2017 Jul 10;35(20):2229–2231.
Impact factor: 24

Druhé místo
Mgr. Hana Plešingerová
Centrum molekulární biologie a genové terapie, Interní hematologická a onkologická klinika, Fakultní nemocnice Brno
Plešingerová H., Janovská P., Mishra A., Smyčková L., Poppová L., Libra A., Plevová K., Ovesná P., Radová L., Doubek M., Pavlová Š., Pospíšilová Š., Bryja V. Expression of COBLL1 encoding novel ROR1 binding partner is robust predictor of survival in chronic lymphocytic leukemia. Haematologica. 2018 Feb;103(2):313-324. doi: 10.3324/haematol.2017.178699. Epub 2017 Nov 9.
Impact factor:
7,702

Třetí místo
MUDr. Ondřej Souček, Ph.D.
Pediatrická klinika 2. LF UK a FNM, Praha
Soucek O, Schönau E, Lebl J, Willnecker J, Hlavka Z, Sumnik Z. A 6-Year Follow-Up of Fracture Incidence and Volumetric Bone Mineral Density Development in Girls With Turner Syndrome. J Clin Endocrinol Metab. 2018 Mar 1;103(3):1188-1197. doi: 10.1210/jc.2017-02381. PubMed PMID: 29300907.
Impact factor: 5,455

Chirurgické obory

První místo
MUDr. Vladimír Študent, Ph.D.
Urologická klinika FN a LF UP Olomouc
Student V Jr, Vidlar A, Grepl M, Hartmann I, Buresova E, Student V. Advanced Reconstruction of Vesicourethral Support (ARVUS) during Robot-assisted Radical Prostatectomy: One-year Functional Outcomes in a Two-group Randomised Controlled Trial. Eur Urol. 2017 May;71(5):822–830. doi: 10.1016/j.eururo.2016.05.032.
Impact factor: 16,26

Druhé místo
MUDr. Martin Formánek, Ph.D.
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Fakultní nemocnice Ostrava
Formánek M, Jančatová D, Komínek P, Tomanová R, Zeleník K. Comparison of Impedance and Pepsin Detection in the Laryngeal Mucosa to Determine Impedance Values that Indicate Pathological Laryngopharyngeal Reflux. Clinical and Translational Gastroenterology (2017) 8, e123; doi:10.1038/ctg.2017.49
Impact factor: 3,923

Třetí místo
MUDr. Veronika Živicová
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1.LF UK a FN v Motole, Praha
Živicová V, Lacina L, Mateu R, Smetana K Jr, Kavková R, Drobná Krejčí E, Grim M, Kvasilová A, Borský J, Strnad H, Hradilová M, Šáchová J, Kolář M, Dvořánková B. Analysis of dermal fibroblasts isolated from neonatal and child cleft lip and adult skin: Developmental implications on reconstructive surgery. Int J Mol Med. 2017 Nov,40(5):1323–1334.
Impact factor: 2,39

Teoretické obory

První místo
MUDr.
Mgr. Vít Hubka, Ph.D.
Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha
Sklenář F, Jurjević Ž, Zalar P, Frisvad JC, Visagie CM, Kolařík M, Houbraken J, Chen AJ, Yilmaz N, Seifert KA, Coton M, Déniel F, Gunde-Cimerman N, Samson RA, Peterson SW & Hubka V (2017) Phylogeny of xerophilic aspergilli (subgenus Aspergillus) and taxonomic revision of section Restricti. Studies in Mycology 88: 161–236.
Impact factor: 14

Druhé místo
PhDr. Petr Winkler
Výzkumný program sociální psychiatrie, Národní ústav duševního zdraví, Klecany
Winkler, Petr, et al. A blind spot on the global mental health map: a scoping review of 25 years‘ development of mental health care for people with severe mental illnesses in central and eastern Europe.  The Lancet Psychiatry 4.8 (2017): 634-642 
Impact factor: 11,588

Třetí místo
Ing. Lucie Vištejnová, Ph.D.
Biomedicínské centrum, Lékařská fakulta UK v Plzni, Univerzita Karlova, Plzeň
Stunova A, Vistejnova L. Dermal fibroblasts—A heterogeneous population with regulatory function in wound healing. Cytokine and Growth Factor Reviews 39 (2018) 137–150, https://doi.org/10.1016/j.cytogfr.2018.01.003
Impact factor: 6,794

Všem autorům děkujeme za jejich účast a vítězům gratulujeme.