Ocenění publikace v časopise s nejvyšším impakt faktorem za rok 2018


Proběhl 4. ročník publikační soutěže o Ocenění publikace v časopise s nejvyšším IF za rok 2018 vyhlášené Purkyňovým nadačním fondem.
Hodnotící komise vybrala nejlepší práce v každé kategorii (chirurgické, teoretické a interní obory) s přihlédnutím nejen k výši impact factoru (IF), ale i celkové kvalitě přihlášených prací.

Hodnotící komise ve složení

prof. MUDr. Petr Broulík, DrSc., člen předsednictva ČLS JEP
prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA, předseda Správní rady PNF
prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., 1. místopředseda předsednictva ČLS JEP
prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., vědecký sekretář předsednictva ČLS JEP a rektor UK

vybrala následující vítězné práce:

Teoretické obory

Ing. Jan Kudláček, DiS.
Fyziologický ústav AV ČR

Chang WC, Kudlacek J, Hlinka J, Chvojka J, Hadrava M, et al. 2018. Loss of neuronal network resilience precedes seizures and determines the ictogenic nature of interictal synaptic perturbations. Nat Neurosci 2018 Dec;21(12):1742-1752. doi: 10.1038/s41593-018-0278-y
(Shared first authorship)
Impact factor: 19,912

Interní obory

Mgr. Kateřina Musilová, Ph.D.
Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno a LF MU a Středoevropský technologický institut (CEITEC) MU

Musilova K., Devan J., Cerna K., Seda V., Pavlasova G., Sharma S., Oppelt J., Pytlik R., Prochazka V., Prouzova Z., Trbusek M., Zlamalikova L., Liskova K., Kruzova L., Jarosova M., Mareckova A., Kornauth C., Simonitsch-Klupp I., Schiefer A., Merkel O., Mocikova H., Burda P., Machova Polakova K., Kren L., Mayer J., Zent C. S., Trneny M., Evans A. G., Janikova A., Mraz M. miR-150 downregulation contributes to the high-grade transformation of follicular lymphoma by upregulating FOXP1 levels. Blood, 2018, 132(22): 2389-2400.
Impact factor: 15,132

Chirurgické obory

MUDr. Barbora East, Ph.D.
III. chirurgická klinika FN v Motole

East B, Plencner M, Kralovic M, Rampichova M, Sovkova V, Vocetkova K, Otahal M, Tonar Z, Kolinko Y, Amler E, Hoch J A polypropylene mesh modified with poly-ε-caprolactone nanofibers in hernia repair: large animal experiment. Int J Nanomedicine. 2018 May 28;13:3129-3143. doi: 10.2147/IJN.S159480. eCollection
Impact factor: 4,37

 

Všem autorům děkujeme za jejich účast a vítězům gratulujeme.