Ocenění publikace v časopise s nejvyšším impakt faktorem za rok 2016


V letošním roce proběhl druhý ročník Ocenění publikace v časopise s nejvyšším IF a velice nás potěšil narůstající zájem o soutěž. Vzhledem k vysokému počtu velmi kvalitních prací a skutečnosti, že různé odbornosti mají různé publikační možnosti a jejich média se mohou lišit svým IF, se hodnotící komise rozhodla vyhlásit tři nejlepší práce v interních, chirurgických a teoretických oborech, přičemž nadační příspěvek získává vždy nejlepší práce v dané kategorii.

Hodnotící komise ve složení
prof. MUDr. Petr Broulík, DrSc., předseda komise
prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA
prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc.
prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.

rozhodla o následujícím pořadí vítězných prací:

Interní obory
První místo
MUDr. Michal Tomčík, Ph.D.
Revmatologický ústav a Revmatologická klinika 1. LF UK
Tomcik M, Palumbo-Zerr K, Zerr P, Sumova B, Avouac J, Dees C, Distler A, Becvar R, Distler O, Schett G, Senolt L, Distler JH: Tribbles homologue 3 stimulates canonical TGF-β signalling to regulate fibroblast activation and tissue fibrosis. Ann Rheum Dis. 2016 Mar;75(3):609-16.
Impact factor: 12,38

Druhé místo
Mgr. Gabriela Pavlasová
Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno a CEITEC MU
Pavlasova G, Borsky M, Seda V, Cerna K, Osickova J, Doubek M, Mayer J, Calogero R, Trbusek M, Pospisilova S, Davids MS, Kipps TJ, Brown JR, Mraz M.: Ibrutinib Inhibits CD20 Up-regulation on CLL B Cells Mediated by the CXCR4/SDF-1 Axis. BLOOD. 2016 Sep 22;128(12):1609-13. DOI: 10.1182/blood-2016-04-709519.
Impact factor: 11,847

Třetí místo
Ing. Klára Prajzlerová
Revmatologický ústav
Prajzlerova K, Grobelna K, Pavelka K, Senolt L, Filkova M: An update on biomarkers in axial spondyloarthritis. Autoimmunity reviews 2016, 15(6):501-509
Impact factor: 8,49

Chirurgické obory
První místo
MUDr. Dagmar Myšíková
III.chirurgická klinika 1. LF UK a FN Motol
Myšíková D, Adkins I, Hradilová N, Palata O, Šimonek J, Pozniak J, Kolařík J, Skallová-Fialová A, Špíšek R, Lischke R: Case-control study: Smoking history affects the production of tumor antigen specific antibodies NY-ESO-1 in patients with lung cancer in comparison with cancer disease free group. J Thorac Oncol. 2016 Oct 25. pii: S1556-0864(16)31176-5. doi: 10.1016/j.jtho.2016.09.136.
Impact factor: 5,04

Druhé místo
MUDr. Bc. Lucia Ihnát Rudinská
Ústav soudního lékařství Fakultní nemocnice Ostrava
Ihnát Rudinská L, Hejna P, Ihnát P, Tomášková H, Smatanová M, Dvořáček I: Intra-thoracic injuries associated with cardiopulmonary resuscitation – frequent and serious. Resuscitation. 2016; 103: 66-70. doi: 10.1016/j.resuscitation.2016.04.002. Epub 2016 Apr 16.
Impact factor: 5,414

Třetí místo
MUDr. Kristián Brat
Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno
Brat K, Tothova Z, Merta Z, Taskova A, Homolka P, Vasakova M, Skrickova J, Sramek V, Olson LJ, Cundrle I Jr.: Resting end-tidal carbon dioxide predicts respiratory complications in patients undergoing thoracic surgical procedures. Ann Thorac Surg. 2016 Nov;102(5):1725-1730.
Impact factor: 3,021
 

Teoretické obory:
První místo
PharmDr. Jitka Palich Fučíková, Ph.D.
Ústav Imunologie, 2. LF a FN Motol a Sotio
Fucikova J, Becht E, Goc J, Iribarren K, Remark R, Damotte D, Alifano P, Devi P,  Fridman W.H., Dieu-Nosjean M-C, Kroemer G, Sautès-Fridman, C, Cremer I: Calreticulin expression by non-small-cell lung cancer correlates with signs of immunosurveillance and favorable prognosis Cancer Res; 76(7); 1746–56.
Impact factor: 8,556

Druhé místo
Prof. RNDr. Vojtěch Adam
Ústav chemie a biochemie, Mendelova univerzita v Brně
Dostalova S, Cerna T, Hynek D, Koudelova Z, Vaculovic T, Kopel P, Hrabeta J,Heger  Z, Vaculovicova M, Eckschlager T, Stiborova M, Adam V: Site-directed conjugation of antibodies to apoferritin nanocarrier for targeted drug delivery to prostate cancer cells. ACS Appl. Mater. Interfaces, 2016, roč. 8. č. 23, s. 14430-14441. ISSN 1944-8244.
Impact factor: 7,145

Třetí místo
RNDr. Vojtěch Vyklický, Ph.D.
Oddělení buněčné neurofyziologie, Fyziologický ústav AVČR
Vyklicky, Vojtech, et al.: Preferential inhibition of tonically over phasically activated NMDA receptors by pregnane derivatives. Journal of Neuroscience, 2016, 36.7: 2161-2175.
Impact factor: 5,924

Všem autorům děkujeme za jejich účast a vítězům gratulujeme.