Ocenění nejlepších prací publikovaných v impaktovaných časopisech v roce 2022


Ocenění nejlepších prací publikovaných v impaktovaných časopisech v roce 2022.

Proběhl 8. ročník publikační soutěže o nejlepší práce publikované v impaktovaných časopisech za rok 2022, který byl vyhlášen Purkyňovým nadačním fondem. Hodnotící komise vybrala nejlepší práce v každé kategorii (teoretické, interní a chirurgické obory) s přihlédnutím nejen k výši impakt faktoru (IF), ale i celkové kvalitě přihlášených prací. Počet přihlášených prací v jednotlivých kategoriích byl následující: 12 prací v teoretických oborech, 22 prací v interních oborech a 9 prací v chirurgických oborech.

Hodnotící komise ve složení:

prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., 1. místopředseda předsednictva ČLS JEP
prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., vědecký sekretář předsednictva ČLS JEP
prof. Zdeněk Krška, DrSc., přednosta 1. chirurgické kliniky VFN
prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA, předseda Správní rady PNF

vybrala následující vítězné práce:

Všem autorům děkujeme za jejich účast a vítězům gratulujeme.

Slavnostní předání ocenění se uskutečnilo 19. září 2023 od 15:00 hod. v Senátu u příležitosti tradičního předávání cen předsednictva ČLS JEP za vědecké práce za rok 2022.