Akutní a chronická bolest


Proběhlo dne 20. března 2018.

Odborný program

Prof. MUDr. Richard Rokyta
DrSc., 3. LF UK Praha

Patofyziologie bolesti a její klinické aplikace

MUDr. Dana Vondráčková
Centrum léčby bolesti nemocnice Na Bulovce
Chronická bolest a její zvládání

Doc. MUDr. Jiří Málek
CSc., 3. LF UK Praha

Léčba pooperační bolesti

Doc. MUDr. Vladimír Mixa
2. LF UK Praha

Zvláštnosti léčby bolesti u dětí