Cévní mozková příhoda


Proběhlo dne 6. listopadu 2019.

Odborný program

MUDr. Jana Šeblová, Ph.D.
ZZS Středočeského kraje, p.o.; Urgentní příjem ON Kladno, a.s.; Oddělení urgentního příjmu a LSPP dětí, FN Motol
Systém přednemocniční péče o pacienty s cévní mozkovou příhodou

MUDr.  Aleš Tomek, Ph.D., FESO
Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol
Péče o pacienta v nemocničním zařízení

MUDr. Yvona Angerová, Ph.D., MBA
Klinika rehabilitačního lékařství 1.LF UK a VFN Praha
Neurorehabilitace a její možnosti u pacientů po cévních mozkových příhodách