Diabetes mellitus – epidemie XXI. století


Proběhlo dne 9. dubna 2019.

Odborný program

Prof. Milan Kvapil
Přednosta interní kliniky 2. LF UK a FN Motol

Epidemiologie diabetes mellitus – proč roste jeho výskyt

Prof. Jan Škrha
III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu VFN v Praze
Patofyziologie, klinika a možnosti léčby diabetu mellitu

Prof. Terezie Pelikánová, DrSc
Přednosta Centra diabetologie, IKEM
Orgánové komplikace diabetu mellitu a možnosti jejich léčení