Medicina s covidem a po covidu


Přednáškové odpoledne Purkyňova nadačního fondu „Medicina s covidem a po covidu“ proběhlo 6.dubna 2022 v hybridní podobě.

ID vzdělávací akce: 105231

Odborný program

prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc.

III. interní klinika 1. LF UK ve VFN Praha
Co znamená obousměrný vztah diabetu a covidu-19?


MUDr. Vladimír Frýba
I. chirurgická klinika hrudní, břišní a úrazové chirurgie 1. LF UK ve VFN Praha
Dopady infekce Covid-19 na chirurgické obory


prof. MUDr. Josef Veselka, CSc., FESC, FSCAI, FICA
Kardiologická klinika 2. LF UK ve FN Motol
Výzvy českého zdravotnictví, o nichž se málo mluví

prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych
Ústav duševního zdraví, Klecany; 3. LF UK
Covid a duševní zdraví


Seminář moderoval

prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA