Měnící se systém psychiatrické péče v ČR


Proběhlo dne 20.dubna 2021.

Odborný program

doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D.
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN v Praze, Psychiatrická společnost ČLS JEP

Covid a duševní zdraví

Společnost, duševní poruchy a terapeutické principy

MUDr. Simona Papežová
Odborný gestor reformy psychiatrické péče na Ministerstvu zdravotnictví ČR
Systém moderní psychiatrické péče a jeho prvky

MUDr. Martin Hollý, MBA
Ředitel Psychiatrické nemocnice Bohnice, Psychiatrická společnost ČLS JEP
Princip multidisciplinární spolupráce v praxi

Seminář moderoval
prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA