Mysleme také na (své) duševní zdraví


Přednáškové odpoledne Purkyňova nadačního fondu „Mysleme také na (své) duševní zdraví“ proběhlo 29.listopadu 2022 ve spolupráci s NUDZ v Klecanech v hybridní podobě.

Záznam semináře bude umístěn na webové stránky Purkyňova nadačního fondu v nejbližší době.

ID vzdělávací akce: 108658

Odborný program

Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych
Národní ústav duševního zdraví, Klecany; 3. LF UK
Obranné mechanismy v náročných životních situacích

MUDr. Veronika Andrashko
Národní ústav duševního zdraví, Klecany; 3.LF UK
Válka v ordinaci psychiatra – devět měsíců úzkosti a podpory

MUDr. Filip Španiel, Ph.D.
Národní ústav duševního zdraví, Klecany; 3. LF UK
Digitální psychiatrie v digitální éře

Seminář moderoval

prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA