Proč si vybrat dětské lékařství?


Přednáškové odpoledne Purkyňova nadačního fondu nazvané „Proč si vybrat dětské lékařství?“ proběhlo 6. prosince 2023.

ID vzdělávací akce: 112652

Odborný program

prof. MUDr. Jan Lebl, CSc.
Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol

Vznik a vývoj primární pediatrické péče v zrcadle času

prof. MUDr. Jiří Bronský, Ph.D.
Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol

Současné možnosti a perspektivy nemocniční pediatrie

MUDr. Alena Šebková
Proč být dětským praktikem

Seminář moderoval
prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA