Stárnutí a stáří – hrozí nám tsunami?


Přednáškové odpoledne nazvané „Stárnutí a stáří – hrozí nám tsunami?“ proběhlo dne 29. května 2024.

ID vzdělávací akce: 115559

Po akci bude možné shlédnout záznam semináře na webových stránkách Purkyňova nadačního fondu (cca 14 dní po akci bude záznam umístěn na webové stránky).

Odborný program

RNDr. Jan Mužík, Ph.D.
ÚZIS ČR
Zdraví a zdravotnictví pod vlivem nezadržitelného stárnutí české populace

prim. MUDr. Martina Nováková
Centrum následné péče – LDN, FN Motol
Geriatrické syndromy – setkáváme se s nimi, ale nevíme o nich…

MUDr. Astrid Matějková
Křehký senior v každodenní praxi našich ambulancí

MUDr. Michal Horáček
KARIM 2. LF UK, Katedra AIM IPVZ
Křehký senior potřebuje operaci – co dělat, aby se vrátil(a) domů

Seminář moderuje
prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA

Srdečně děkujeme všem přednášejícím za jejich vynikající přednášky.