Účelná farmakoterapie


Proběhlo dne 28. března 2017.

Odborný program

Prof. MUDr. Jan Švihovec, DrSc.
Farmakologický ústav 2. LF UK Praha
 Úvodem – proč je účelná farmakoterapie důležité téma
 MUDr. Michal Prokeš
Drug Agency
Účelná farmakoterapie a lékové interakce
Prof. MUDr. Češka Richard, CSc.
III. interní klinika 1. LF UK a VFN Praha
 Současná a budoucí terapie v preventivní kardiologii
 Prof. MUDr. Petr Broulík, DrSc.
III. interní klinika 1. LF UK a VFN Praha
 Metabolismus kalcia a fosfátů, jeho poruchy, související onemocnění a účelná farmakoterapie