Úskalí diferenciální diagnostiky v praxi


Proběhlo dne 14. listopadu 2018.

Odborný program

MUDr. Pavel Brejník
Všeobecný praktický lékař Kladno
Kazuistiky ze soudně lékařské praxe

MUDr. Pavel Kolouch
Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy
Diferenciální diagnostika v podmínkách přednemocniční neodkladné péče

MUDr. Luboš Kotík, CSc.
Thomayerova nemocnice
Problémy diferenciální diagnostiky bolestí na hrudi

Doc. MUDr. Hana Houšťková, CSc.
Pediatrická klinika 1.LF UK v Thomayerově nemocnici a Katedra pediatrie IPVZ
Problematika diferenciální diagnostiky meningitidy v dětském věku

MUDr. Jan Schwarz
FN Motol
Úskalí diferenciální  diagnostiky v chirurgii