Úskalí a problémy při užívání antibiotik


Proběhlo dne 14. listopadu 2017.

Odborný program

Doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc.,
Klinika infekčních nemocí 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce

Úvodní slovo

Prim. MUDr. Otakar Nyč, Ph.D.,
Ústav lékařské mikrobiologie 2. LF UK a FN Motol
Současné užívání a zneužívání ATB a hlavní související problémy

MUDr. Vlastimil Jindrák,
Státní zdravotní ústav
Antibiotika a nozokomiální infekce

prim. MUDr. Václava Adámková,
Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky, Klinická mikrobiologie a ATB centrum, VFN
MUDr. Zuzana Blechová, Ph.D.,
Klinika infekčních nemocí 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce

Chyby a omyly při ATB léčbě – interaktivní vystoupení s kazuistikami