Všechno, co jste kdy chtěli vědět o očkování – ale báli jste se zeptat


Proběhlo 16.listopadu 2021 v hybridní podobě.

ID vzdělávací akce: 104004

Odborný program

prof. MUDr.Jiřina Bartůňková, DrSc., MBA
FN Motol
COVID-19: očkování nebo přirozená infekce?

doc. MUDr. Ondřej Beran, Ph.D
ÚVN Praha
Očkování proti Covidu-19: cesta klikatá, ale úspěšná

MUDr. Hana Cabrnochová
Očkování dětí a adolescentů proti onemocnění Covid-19

Seminář moderoval

prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA