Ročník 2021


Dovolujeme si Vás informovat o vítězích soutěže o nejlepší práce publikované v impaktovaných časopisech v roce 2021.

Kategorie: teoretické obory
Vítěz: Mgr. František Sklenář
Práce: Re-examination of species limits in Aspergillus section Flavipedes using advanced species delimitation methods and description of four new species
Impact factor: 16,097

Kategorie: interní obory
Vítěz: Mgr. Václav Šeda
Práce: FoxO1-GAB1 axis regulates homing capacity and tonic AKT activity in chronic lymphocytic leukemia
Impact factor: 23,629

Kategorie: chirurgické obory
Vítěz: MUDr. Vladimír Koucký
Práce: The cytokine milieu compromises functional capacity of tumor-infiltrating plasmacytoid dendritic cells in HPV-negative but not in HPV-positive HNSCC
Impact factor: 6,968