Ročník 2022


Dovolujeme si Vás informovat o vítězích soutěže o nejlepší práce publikované v impaktovaných časopisech v roce 2022.

Kategorie: Teoretické obory
Vítěz: Mgr. František Sklenář
Práce: Taxonomy of Aspergillus series Versicolores: species reduction and lessons learned about intraspecific variability
Impakt faktor (IF): 25,731

Kategorie: Interní obory
Vítěz: MUDr. Ivan Zahrádka
Práce: Association Between SARS-CoV-2 Messenger RNA Vaccines and Lower Infection Rates in Kidney Transplant Recipients
Impakt faktor (IF): 51,598

Kategorie: Chirurgické obory
Vítěz: MUDr. Vladimír Študent, Ph.D. FEBU
Práce: Effect of Peritoneal Fixation (PerFix) on Lymphocele Formation in Robot-assisted Radical Prostatectomy with Pelvic Lymphadenectomy: Results of a Randomized Prospective Trial
Impakt faktor (IF): 24,344 (2021)