Vyhlášení 7. ročníku publikační soutěže Purkyňova nadačního fondu

publikováno 25.1.2022

Purkyňův nadační fond vyhlašuje 7. ročník publikační soutěže o nejlepší práce publikované v impaktovaných časopisech v roce 2021.  Termín pro přihlášení prací do soutěže je 31. května 2022. Přesná pravidla a online přihláška jsou na našich stránkách zde.