Vyhlášení výsledků 9. ročníku publikační soutěže Purkyňova nadačního fondu

publikováno 2.7.2024

Proběhl 9. ročník publikační soutěže o nejlepší práce publikované v impaktovaných časopisech v roce 2023, který byl vyhlášen Purkyňovým nadačním fondem. Hodnotící komise vybrala nejlepší práce v každé kategorii (teoretické, interní a chirurgické obory) s přihlédnutím nejen k výši impakt faktoru (IF), ale i celkové kvalitě přihlášených prací. Všem autorům děkujeme za jejich účast a vítězům gratulujeme. Jména vítězů a názvy vítězných prací naleznete v záložce Publikační soutěž a Vítězné práce.