Výsledky publikační soutěže 2019

publikováno 14.9.2020

Výsledky publikační soutěže o nejlepší články publikované v impaktovaných časopisech za rok 2019 jsou již k dispozici. Přehled vítězných prací je zde. Ocenění byla předána 13. 10. 2020 ve Vlasteneckém sále Karolina.