Výsledky Publikační soutěže PNF za rok 2021

publikováno 22.6.2022

Výsledky publikační soutěže o nejlepší články publikované v impaktovaných časopisech za rok 2021 jsou již k dispozici. Přehled vítězných prací je zde. Ocenění budou předána 20. září 2022 v Karolinu u příležitosti tradičního předávání cen předsednictva ČLS JEP za vědecké práce za rok 2021.