Výsledky Publikační soutěže za rok 2020

publikováno 28.6.2021

Výsledky publikační soutěže o nejlepší články publikované v impaktovaných časopisech za rok 2020 jsou již k dispozici. Přehled vítězných prací je zde. Ocenění budou předána 7. září 2021 v Senátu u příležitosti tradičního předávání cen předsednictva ČLS JEP za vědecké práce za rok 2020.