Výsledky soutěže Ocenění publikace v časopise s nejvyšším IF za rok 2015

publikováno 28.6.2016

V letošním roce proběhl první ročník Ocenění publikace v časopise s nejvyšším IF za uplynulý rok. Ke dni 31. 5. 2016 bylo přijato 22 odborných prací, ze kterých vybírala hodnotící komise ve složení:

prof. MUDr. Petr Broulík, DrSc., člen předsednictva ČLS JEP
prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA, předseda Správní rady PNF
prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., 1. místopředseda předsednictva ČLS JEP
prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., vědecký sekretář předsednictva ČLS JEP a rektor UK

Na základě rozhodnutí odborné komise se vítězem Ocenění publikace v časopise s nejvyšším IF 2015 vyhlášené Purkyňovým nadačním fondem stal

pan doc. MUDr. Mgr. Marek Mráz, Ph.D., Středoevropský technologický institut (CEITEC ) a Fakultní nemocnice Brno (IHOK)
s prací: Musilova K., Mraz M.: MicroRNAs in B cell lymphomas: How a complex biology gets more complex. Leukemia. 2015 May;29(5):1004-17.
Impact factor: 10,4

Všem autorům děkujeme za jejich účast a vítězi gratulujeme.